Deratyzacja co to znaczy?

Deratyzacja to zabieg, w wyniku którego zostają usunięte szczury i inne gryzonie. Jej celem jest pozbycie się gryzoni, a co za tym idzie eliminacji możliwych chorób zakaźnym, które w znacznej mierze są przez nie przenoszone. Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie bądź przy pomocy firmy zajmującej się tego typu usługami.

Deratyzacja co to

Deratyzacja to doskonały sposób na ochronę przed gryzoniami i nie mówimy tu tylko o chorobach zakaźnych (takich jak włośnica czy gorączka szczurza, której gryzonie są nosicielami) i możliwym skażeniu żywności poprzez odchody gryzoni, ale także o różnego rodzaju uszkodzeniach i usterkach, które te szkodniki powodują. Szczury i myszy posiadają mocne i ostre siekacze, które umożliwiają im rozgryzanie najtwardszych materiałów. Bez problemu mogą one uszkodzić różnego rodzaju wyposażenie budynku czy mieszkania, a także okablowania czy instalacje sanitarne. Deratyzacja pozwala skutecznie rozprawić się z problemem gryzoni, które osiedlają się w różnego typu zabudowach, mieszkaniach, domach, biurach czy budynkach gospodarczych.

Deratyzacja definicja

Deratyzacja to proces, który przebiega w różny sposób, w zależności wybranej przez firmę specjalistycznej metody. Najczęściej wykorzystywane metody to deratyzacja mechaniczna i fizyczna. Czy deratyzacja jest bezpieczna dla ludzi? Żadna metoda deratyzacji nie jest bezpieczna zarówno dla nas, jak i dla gryzoni, dlatego specjalistyczna firma każdorazowo zaleca opuszczenie czyszczonej powierzchni na czas przeprowadzania deratyzacji.

Deratyzacja szczurów

Jakie metody są wykorzystywane w procesie deratyzacji szczurów? To przede wszystkim:

  • metoda chemiczna – polega na zastosowaniu substancji biobójczych, które mają za zadanie eksterminację gryzoni poprzez ich otrucie. Trutki dobiera się indywidualnie, w zależności od czynników takich jak populacja gryzoni, charakterystyka obiektu, gatunek szkodników, pory roku i dostępu gryzoni do pożywienia i źródła wody.
  • Metoda fizyczna – polega na zwabieniu gryzoni w dane miejsce, za pomocą zastosowania środków takich jak np. atrakty, rodycentydy. Słyszałeś o rodycentydach? To nic innego, jak trutki, które są dobierane indywidualnie, w zależności od celu i rodzaju gryzoni. Wyróżnia się rodentycydy w postaci płynnej, w formie granulatu, gryzaków lub płatków. Są także kostki woskowe, zatrute ziarna zbóż, a nawet saszetki z pastą. To wszystko po to, by zwabić gryzonie w jedno miejsce i wyłapać w sposób jak najbardziej skuteczny. Kiedy gryzonie zaczną schodzić się w danym obszarze, rozpoczyna się proces stawiania pułapek sprężynowych, chwytaczy mechanicznych czy chwytaczy żywiołowych. Dobór urządzeń przeznaczony do chwytania gryzoni jest bardzo szeroki, a jego użycie jest uzależnione od miejsca występowania, populacji, gatunku i celu, jaki ma zostać osiągnięty.

 

Deratyzacja myszy

Skuteczne zwalczanie tych gryzoni wymaga dużego doświadczenia. Najlepiej skorzystać w takim wypadku z usług firmy, zajmującej się profesjonalnie deratyzacją myszy i innych gryzoni. Samodzielna próba ich eliminacji kończy się zazwyczaj fiaskiem.

Myszy i szczury to prawdziwa plaga, zarówno na terenach wiejskich, jak i w dużych miastach. Zauważyłeś myszy w swoim mieszkaniu? Być może nie musisz przeprowadzać deratyzacji na własny koszt. Za deratyzacje w pierwszej kolejności są zobowiązani zarządcy i właściciele nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni, wspólnota mieszkaniowa.

Obowiązek przeprowadzania deratyzacji? Tak, dobrze czytasz – gospodarstwa rolne i hodowlane, magazyny żywności i zakłady przetwórstwa, lokale mieszkalne, szpitale, obiekty noclegowe (w tym także turystyczne i akademiki), instytucje zajmujące się przetwórstwem odpadów – to placówki, które mają obowiązek sprawdzania czy gryzonie nie zaatakowały danych terenów i w przypadku ich zauważenia są prawnie zobligowane do przeprowadzenia deratyzacji. Dlaczego? Ze względów bezpieczeństwa i konsekwencji chorobotwórczych, jakie niesie za sobą występowanie gryzoni. Szczególnie jest to ściśle przestrzegane przez sanepid w kontekście magazynów, producentów żywności.

Deratyzacja pluskwy

Deratyzacja pluskiew, inaczej odpluskwianie, to metody, które pozwalają pozbyć się tych uciążliwych szkodników z powierzchni mieszkalnych. Stosowane metody na pozbycie się pluskiew, to:

  1. metoda chemiczna trójfazowa, tzw. rotacyjna
  2. metoda zamgławiania ultra-objętościowego ULV
  3. metoda wymrażania suchym lodem

Każda z tych metod jest dobierana indywidualnie, w zależności od ilości, rodzaju i miejsca występowania pasożytów. Należy jednak pamiętać, że w przypadku pluskiew bardzo często jeden zabieg nie wystarcza, by pozbyć się problemu. Niekiedy konieczne jest nawet trzykrotne zastosowanie wybranej metody.

Deratyzacja – definicja w pigułce

Wiesz czym jest deratyzacja? Jeśli nie, to zaraz Ci ją przytoczymy. Dla takich słów jak deratyzacja, definicja jest następująca: Jest to zwalczanie, przy użyciu środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie deratyzuje się zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami. Jeśli mamy na myśli deratyzacja, definicja zwykle odnosi się do myszy czy szczurów, ale może dotyczyć także kun, kretów czy nornic.